Rektor
Jesper Storm Nørskov

Rektor@skorpeskolen.dk​

Tlf: 3152 5364

Motto: Man skal række efter stjernerne for at nå dem

Jesper er uddannet lærer med linjefag i dansk og idræt og har desuden undervist i nat/tek og kristendom. Jesper har en førlederuddannelse og har arbejdet med skole- og medarbejderudvikling som innovationskonsulent for Center for Undervisningsmidler i København. Jesper har vundet UVM´s Pionerpris i 2008 og fungeret i en arbejdsgruppe under UVM med fokus på udvikling og efteruddannelse inden for skabelsen af fremtidens skole. Jesper har desuden været samarbejdspartner for Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise og udviklet flere læremidler med fokus på at skabe innovation i undervisningen. Jesper har gennemført Executive Management Programme ved Scandinavian Executive Institute – INSEAD”

Administrativ leder
   Annette Eleonore Hartmann

adm-leder@skorpeskolen.dk​

Tlf: 5191 6151

​Kontakt vedr. økonomi

Motto: Alle er gode til noget, man skal bare finde ud af hvad

 Annette har gennem årene både arbejdet indenfor den private, selvejende og offentlige sektor. Senest i en stilling som sekretariatsleder på en stor kommunal folkeskole, hvor hun har løst de administrative opgaver for skolen, skolens SFO og en sygehusskole. Annette har tidligere været ansat indenfor produktions-skoleverdenen, hvor hun bl.a. var med til at starte, opbygge og vedligeholde en administration. 

​​​​​​​​

Øvrig ledelse

Camilla Burin Ratzlaff_55555365.5.syg.jp

Leder af Skorpebørnehaven

Camilla Burin Ratzlaff

bornehaven@skorpeskolen.dk

Tlf. 3169 3384

Motto​​: Lad ikke frygten for fiasko overvinde chancen for succes

Camilla er uddannet pædagog (Professions Bachelor) og har store forventninger til Skorpebørnehavens udvikling. Camilla er uddannet bevægelsesambassadør i Helsingør Kommune og har tidligere arbejdet i en DGI-certificeret bevægelsesinstitution.

Camilla elsker udeliv og har stor erfaring med det pædagogiske arbejde i naturen.

Camilla har ligeledes et stort lokalkendskab. Camilla værdsætter og prioriterer forældresamarbejde højt. "Vi siger ikke blot velkommen til et nyt barn i børnehaven, vi siger også velkommen til hele barnets familie".

Ansat siden 01.08.2013

Administration

Tina Avep Andersen_555552789.19.jpg
Skolesekretær
Tina Andersen

adm-assistent@skorpeskolen.dk​

Tlf: 2027 9129

​Kontakt vedr. elev- og ventelistespørgsmål

Motto: De vigtigste skridt, er dem du selv tager, og ikke dem, andre synes, du skal tage

Tina er uddannet veterinærsygeplejerske, og efter 17 år i veterinær praksis havde hun lyst til at prøve noget nyt. Så da muligheden for at blive skolesekretær bød sig, slog hun til, og hun nyder kontakten til vores børn, forældre, kolleger og gæster.

Tina tager sig til dagligt af alt, hvad der omhandler elevadministration, og det er hende, du møder, når du kontakter skolen.

Ansat siden 01.05.2018