top of page

Ferieplan for skoleåret 2024/25

Skoleåret begynder mandag den 12. august 2024

Efterårsferie:                         Lørdag den 12. oktober 2024 - søndag den 20. oktober 2024

Juleferie:                                Lørdag d. 21. december 2024 - søndag den 5. januar 2025

Vinterferie:                            Lørdag den 8. februar 2025 - søndag den 16. februar 2025

Påskeferie:                             Lørdag den 12. april 2025 - mandag den 21. april 2025

Kristi Himmelfartsferie:     Torsdag den 29. maj 2025 - søndag den 1. juni 2025

Grundlovsdag:                      Onsdag d. 5. juni 2025

Pinseferie:                              Lørdag den 7. juni 2025 - mandag den 9. juni 2025

Sommerferie:                         Starter lørdag den 28. juni 2025

Skorpeskolen følger som udgangspunkt Helsingør kommunes ferieplan. 

Ledelsen kan, med godkendelse fra bestyrelsen, beslutte yderligere lukke- og åbnedage. Muligheden for lukkedage fratager ikke Skorpeskolen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i Skorpeskolen. 

Ved Skorpeskolens personaledag (hvert andet år) overtager forældre børnehaven og skolens pasning og undervisning. 

bottom of page