top of page

Optagelse 

Opskrivning til Skorpebørnehavens venteliste sker ved at følge det samme link som til opskrivning til skolen. Linket findes på siden 'Ansøgning og optagelse' under fanen 'Optagelse'. Endvidere skal barnet være opskrevet på den kommunale venteliste.

Optagelseskriterier: Når vi optager nye børn i maj måned sker det efter følgende optagelseskriterier:
 

  • Barn af medarbejder

  • Søskendeprioritet

  • Barns alder og køn i forhold til at have homogene grupper*

  • Barnets ventelistenummer


*Vi prioriterer de børn, der er fyldt 3 år eller fylder 3 år i løbet af maj måned, samt ligelig fordeling af drenge og piger.


Skorpebørnehaven er godkendt af kommunen til at optage max. 4 børn under 3 år, dog må de ikke være yngre end 2,6 år. 

Hvis børnehaven kan tilbyde en plads, og barnet ikke er gammelt nok, kan familien holde den tilbudte plads mod at betale forældrebetalingen, samt det tabte kommunale driftstilskud, indtil barnet kan indskrives i børnehaven.

 

Indmeldelse sker ved at udfylde de indmeldelsespapirer som udleveres af børnehavens leder, når barnet er blevet tilbudt plads, samt at indbetale kr. 2500 i depositum.

Skorpebørnehaven sørger for, at barnet bliver registreret i dets hjemkommune, når barnet er indmeldt.

 

Hvis barnet kommer fra en anden institution, er det forældrenes ansvar at udmelde barnet fra denne med minimum én måneds varsel fra den sidste i måneden, dog nogle steder op til 3 måneder. Børnehaven oppebærer et kommunalt driftstilskud, som beregnes ud fra indmeldelsesdatoen. Da et barn ikke kan være indskrevet i to institutioner på samme tid, får alene den institution, hvor barnet er registreret i det kommunale regi, tildelt driftstilskuddet. Har man som forældre glemt at udmelde fra den gamle institution, og Skorpebørnehaven derfor mister driftstilskuddet, vil dette blive opkrævet af forældrene.

Såfremt der optages børn i Skorpebørnehaven, som ikke er berettiget til plads i kommunalt dagtilbud, hvorved kommunen ikke yder tilskud, kan bestyrelsen fastsætte øget særskilt forældrebetaling svarende til det manglende kommunale tilskud pr. barn.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel fra den sidste i måneden til skolens kontor og med orientering til børnehavens leder.

bottom of page