top of page

Tilsyn

Tilsynsrapport for 2023/24.

 

Frie grundskoler skal vælge mellem at selvevaluere eller få ført tilsyn af en certificeret tilsynsførende. Hvis skolen vælger selvevaluering, skal det foregå efter en godkendt model. Forældrene har på en ekstraordinær generalforsamling d. 14. marts 2023, valgt Finn Øland som tilsynsførende for perioden 1. april 2023 - 31. juli 2024.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som er en del af Ministeriet for Børn og Undervisning, gennemfører hvert år screeninger af de resultater eleverne på de frie grundskoler opnår ved folkeskolens afgangsprøve og af elevernes overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser. Styrelsen udtager typisk de skoler, der har de laveste karaktergennemsnit eller overgangsfrekvenser til en nærmere undersøgelse.


Styrelsen kan også iværksætte stikprøveundersøgelser af de frie grundskoler. En stikprøveundersøgelse kan for eksempel være en undersøgelse af, om skolerne har offentliggjort alle de lovpligtige oplysninger på skolens hjemmeside.
 

De frie skoler har friheden til at tilrettelægge skolens undervisning, så den passer til skolens egenart og formål. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vurderer med tilsynet, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen. Tilsynet skal sikre, at elever, der afslutter deres skolegang på en fri grundskole, har samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som elever fra folkeskolen.


Et tilsyn kan være alt fra en gennemgang af en skoles hjemmeside til et meget grundigt tilsyn, der omfatter mange tilsynsbesøg.
Ofte vil styrelsen indhente oplysninger fra skolens hjemmeside, for eksempel mål og planer for undervisningen og skolens tilsynserklæring. Styrelsen kan også indhente udtalelser fra skolens samarbejdspartnere, for eksempel PPR, eller beskikke censur på skolen.


Tilsynsmedarbejderne vurderer, om skolen formår at sikre undervisningens kvalitet. Det er ledelsens ansvar, at lærerne er kvalificerede til at undervise i de fag og på de klassetrin, de gør. Derfor ser styrelsen på kvaliteten i lærernes undervisning som et tegn på, om ledelsen har sikret den faglige kvalitet.

 

Kilde: www.uvm.dk

bottom of page