top of page

Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT giver fælles fodslag på Skorpeskolen
 

Formålet med Skorpeskolens ordensreglement er at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og indlæring, for børnenes undervisningsmiljø og de ansattes arbejdsmiljø. Både børn og voksne skal opleve skolen som et rart sted at være. Derfor har vi høje forventninger til elevernes opførsel og samvær. Vi tror på tydelige og klare regler og konsekvenser og en tidlig forældreinddragelse. Det handler om at skabe tryghed for alle elever i skolen, om demokratisk dannelse, hvor man overholder fælles spilleregler, og om at skabe ro, gensidig respekt og fokus om skolens kerneopgave, nemlig undervisningen. Vores lærere udøver professionel ledelse i klasseværelset, og det forventes, at alle udviser respekt for læringssituationen.

FORVENTNINGERNE
Du skal bruge din sunde fornuft
Du skal tage hensyn til andre
Du skal rydde op efter dig


REGLERNE
Du skal følge klassens samværsregler og dukseordning
Du skal kun bruge din mobil og tablet til skolearbejde og efter aftale med en lærer
Du skal lave en aftale med en lærer, hvis du forlader skolens område
Du skal gå og opføre dig roligt, når du opholder dig indendørs
Du skal have forskelligt fodtøj på ude og inde 
Du skal spille fodbold på fodboldbanen
Du skal følge skolens sneregler


DET PRAKTISKE
Sygdom:
Sygdom af kortere varighed meddeles klasselæreren, når barnet møder igen
Sygdom af længere varighed meddeles klasselæreren og skolens kontor

Frihed:
1-5 hverdages frihed søges hos klasselæreren
Flere dages frihed søges hos rektor

Fravær og pjæk:
Ved ulovlig udeblivelse fra undervisningen kontakter skolens ledelse eller klasselæreren forældrene


KONSEKVENSER BAG ORDENSREGLEMENTET
Vi ved, at alle børn på Skorpeskolen kan opføre sig ansvarligt i både det sociale rum og i læringssituationen – og dermed leve op til ordensreglementet. Vi ønsker en dagligdag præget af et høfligt og pænt sprog, både verbalt og nonverbalt, og at vi taler respektfuldt til, med og om hinanden. Vi er bevidste om, at vi alle er forbilleder for hinanden. Kort sagt, at vi alle udviser den rette skorpeånd, således at det er rart at gå i skole og på arbejde. Læs mere om skorpeånd, og hvilke konsekvenser der kan komme på tale i mangel på samme i skolens princip om skorpeånd.

bottom of page