top of page

Ferieplan for skoleåret 2022/23

Skoleåret begynder mandag den 8. august 2022

Efterårsferie:                         Lørdag den 15. oktober 2022 - søndag den 23. oktober 2022

Juleferie:                                Onsdag den 21. december 2022 - mandag den 2. januar 2023

Vinterferie:                            Lørdag den 11. februar 2023 - søndag den 19. februar 2023

Påskeferie:                             Lørdag den 1. april 2023 - mandag den 10. april 2023

Store Bededag:                      Fredag den 5. maj 2023

Kristi Himmelfartsferie:     Torsdag den 18. maj 2023 - søndag den 21. maj 2023

Pinseferie:                              Lørdag den 27. maj 2023 - mandag den 29. maj 2023

Sommerferie:                        Starter lørdag den 24. juni 2023

Skorpeskolen følger som udgangspunkt Helsingør kommunes ferieplan. 

Ledelsen kan, med godkendelse fra bestyrelsen, beslutte yderligere lukke- og åbnedage. Muligheden for lukkedage fratager ikke Skorpeskolen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i Skorpeskolen. 

Ved Skorpeskolens personaledag (hvert andet år) overtager forældre børnehaven og skolens pasning og undervisning. 

bottom of page