top of page

Ansøgning og optagelse

Optagelses- og ventelisteprocedure for Skorpeskolens privatskole foregår som følger:

  1. Du læser om skolens værdisæt, grundlov, dogmer og indmeldelse mm.

  2. Du ansøger om optagelse via nedenstående knap, og modtager herefter en bekræftelse på opskrivning. Bemærk, at der ved opskrivning opkræves kr. 500 i ventelistegebyr. 

  3. Søskende til Skorpeskolens elever har fortrinsret frem for ansøgere uden forudgående tilknytning til skolen.
    Læs Princip E for yderligere oplysninger om vores ventelistekriterier.

  4. Skolen kontakter* dig, når der er en ledig plads til dit barn. Hvis det ønskes, tilbydes dit barn 1 eller 2 besøgsdage på skolen gratis, hvorefter en 14-dages prøveperiode påbegyndes. Prøveperioden kan forlænges hvis skolen finder det nødvendigt. Hvis man fortsætter efter sine besøgsdage, betales der skolepenge og madpenge i prøveperioden, ligesom eleven bliver indmeldt på Skorpeskolen, således at der kan følges med på skolens interne IT-system.
    Inden besøgsdagene starter indkaldes til en samtale på skolen. Samtalens formål er at forventningsafstemme og evt. blive enige om et fremtidigt samarbejde og endelig optagelse af barnet. Vi anbefaler dog, at man ikke italesætter prøveperioden over for strandskorpeelever, da det kan medføre en unødvendig “stressende” situation for eleven. 

  5. Hvis eleven bliver optaget, indbetales et depositum på kr. 2.500** til skolens konto i Jyske Bank, reg. nr. 5050 konto nr. 1520105.

  6. Skolens oplysningspligt ved indsamling af personfølsom data, kan ses her

* Vær opmærksom på, at du er selv ansvarlig for at holde skolen ajour med korrekte telefonnumre og e-mailadresser. Skolen laver ikke opsporingsarbejde. Skolen kontakter dig på mail og sms, og svarfristen på tilbudt plads, er to hverdage. Overskrides svarfristen, bortfalder tilbuddet om plads, og går videre til den næste på ventelisten. Svares der ikke tilbage på skolens henvendelser, betragtes det som et nej tak, og barnet bliver gjort passiv på ventelisten.​​​

**Depositum tilbagebetales senest 1 år efter, at eleven er stoppet på Skorpeskolen. Der fratrækkes evt. udeståender inden afregning.

Depositum tilbagebetales kun for elever, der har gået på skolen og dermed ikke for elever, der efter indbetaling alligevel ikke ønsker start på skolen.​ ​

bottom of page