top of page

Skorpebogen

På Skorpeskolen har alle børn i fremtiden en skorpebog, som følger dem gennem deres skoletid, og som i sidste ende kan vises stolt frem i den ene hånd, mens man holder afgangsbeviset i den anden. Skorpebogen er barnets bog! Den handler om barnets skolegang og bliver anvendt løbende til at følge op på barnets faglige resultater og standpunkt. På den måde fungerer den også som evalueringsredskab – både i hverdagen og i skolehjemsamarbejdet. Man laver en skorpebog, som passer til hvert klassetrin gennem sin skoletid. Bogen er elektronisk og laves af eleverne på deres iPad.

BRUG AF SKORPEBOGEN
Skorpebogen bruges altid de første 5 minutter af en sk/hj-samtale, hvor eleven præsenterer ud fra flest mulige af disse præmisser (vores mindste elever læser op fra bogen sammen med læreren):

  • Hvad er jeg mest stolt af?

  • Hvad vil jeg gerne lære som det næste? (der kan indskrives et personligt mål)

  • Hvad drømmer jeg om i fremtiden?

 

INDHOLD I SKORPEBOGEN

Skorpebogen kan rumme mange ting – og ikke mindst formater/apps fra iPaden. Grundlæggende er dens indhold delt i tre:

  • Evalueringsdel – den faglige udvikling følges

(opfølgning på karakterer, faglige mål, talentudvikling, tests, showbiefeedback m.m.)

  • Portfoliodel – de ”gode” faglige eksempler vises frem

(udvalgte produkter fra undervisningen dokumenteret gennem forskellige formater/apps)

  • Fremtidsdel – drømme og visioner om elevens fremtid følges

(dokumentation at UUbesøg, praktikker, jobdag, parathedsvurderinger, DFC m.m.)

Mængden af hver del kan variere i henhold til klassetrinnet.

 

bottom of page