top of page

Indmeldelse  og udmeldelse i Strandhuset

Indmeldelse i Strandhuset foregår efter, at man som forælder har sat sig ind i forholdene og reglerne omkring skolen.

Indmeldelse foregår ved at give kontoret besked ved start på skolen samt ved underskrivelse af skolens indskrivningspapirer.

Udmeldelse fra Strandhuset skal ske skriftligt ved mail til adm-assistent@skorpeskolen.dk eller på intra til Tina Andersen med mindst 1 måneds varsel fra den sidste i måneden. Udmeldelse kan ske for mindst 3 måneder.

Alle 3. klasses børn bliver automatisk udmeldt af Strandhuset pr. 30. april.

OBS - hvis dit barn kommer fra en offentlig skole skal du huske at udmelde dit barn af eksisterende SFO via Pladsanvisningen, dette sker ikke automatisk ved udmeldelse af skole.

bottom of page