top of page

Indmeldelse i kommende 0. klasse

​Der stilles ingen særlige betingelser for, at familien/hjemmet tilhører nogen bestemte samfunds- og menneskesyn eller trosretninger, men det er en forudsætning, at familien/hjemmet er indstillet på at følge skolens regler for samvær, samt at man er positivt indstillet overfor skolens dagligliv, værdier og målsætninger. Med undtagelse af sproglige fag, foregår undervisningen på dansk på modersmålsniveau.​

​ 

Til 0. klasse gælder de retningslinier for indmeldelse, som læner sig op ad det offentlige skolevæsen med hensyn til alder.

​ 

Indmeldelse foregår efter, at man som forælder har sat sig ind i forholdene og reglerne omkring skolen.

 

Skorpeskolen afholder informationsmøde for de kommende 0.kl. elever, hvor alle interesserede er velkomne.

Informationsmødet afholdes sidst i kalenderåret. Se invitationen til næstkommende møde her 

Ønsker man herefter at indmelde sit barn på Skorpeskolen, kontaktes skolen og man vil - jf. vores ventelistekriterier, se Princip E - blive indkaldt til en optagelsessamtale i starten af det førstkommende kalenderår. Optagelsessamtalerne er udelukkende for elever, der bliver tilbudt en plads i kommende 0.kl. 

 

Skolen sender efter optagelsessamtalerne en bekræftelse om optagelse til de elever, der starter til næste skoleår.

​​​​​​​​​​​

Skolen forbeholder sig ret til at kontakte den afleverende institution for at indhente oplysninger om den kommende elev.

Driftstilskud førskoleforløb:

Vær opmærksom på, at hvis barnets bopælskommune ikke yder kommunalt driftstilskud til førskoleforløb, afholdes denne udgift af forældrene selv, og lægges dermed oveni forældrebetalingen pr. måned. Dette er en nødvendighed, da skolens drift ellers ikke vil kunne sikre et ordentligt førskoleforløb. Heldigvis yder de fleste kommuner driftstilskud til førskoleforløb.  

Det er ikke muligt først at lade barnet starte efter førskoleforløbet.

bottom of page