top of page

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Elever på Skorpeskolen har mulighed for støtte inden for de rammer og muligheder, skolen har. Elever har dog samme ret til støttende pædagogisk rådgivning fra PPR som elever på kommunens øvrige skoler.
 

Det er skolens ansvar at vurdere den enkelte elevs særlige behov, og vi kan som skole få pædagogisk- psykologisk rådgivning af Helsingør Kommune.

PPR følger sammen med skolen udviklingen hos de elever på skolen, som modtager støtte, og drøfter undervisningen med lærerne, forældrene og eleverne med henblik på at evaluere indsatsen.

 

I forbindelse med ansøgning om tilskud til støtte laver PPR sammen med skolen og forældre en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), der danner grundlag for støtteansøgningen.

Vores overordnede holdning er, at vi som skole skal kunne rumme og inkludere, blot med det forbehold at vi skal have de rette lærere/pædagogiske kompetencer til den enkelte elev, hvorfor det til hver en tid må bero på vurdering af den enkelte elev, set sammen med de lærere/pædagogiske kompetencer, skolen har til rådighed. 

På Skorpeskolen arbejder vi for at imødekomme flest mulige specielle behov, uanset om behovet er støtteberettiget eller ej. Derfor har skolen både en læse- og matematikklub, der giver elever et fagligt løft.

bottom of page