top of page

Bestyrelsen

 

Skorpeskolens bestyrelse vælges normalt på den årlige ordinære generalforsamling, ved opstilling til en ledig bestyrelsespost, og man vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingen.
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf det ene medlem vælges på Skorpebørnehavens generalforsamling - hvis rolle samtidig er at sikre kommunikationsvejen mellem skole- og børnehavebestyrelse.
 

Man kan læse mere i skolens vedtægter.
 

Skorpeskolens bestyrelses vigtigste opgave er, at være sparringspartner for skolens ledelse, være med til at sikre, at skolen har en sund økonomi og driftes fornuftigt. Når man sidder på en bestyrelsespost, skal man have for øje, at bestyrelsen er det øverste ledende organ, og man har et medansvar for både personale, børn og alle andre med tilhørsforhold til skolen.
 

Man kan læse mere om både bestyrelsens og ledelses opgavefordeling og roller i vores Forretningsorden.
 

Skorpeskolens bestyrelse har årligt 10 faste bestyrelsesmøder, derudover kan der ligge andre opgaver fordelt mellem medlemmer hen over året, man kan se de overordnede arbejdsopgaver fordelt hen over året i bestyrelsens årshjul. 

Jonas Wildt Rosenkilde_977786535.16.jpg
Formand
Jonas Wildt Rosenkilde
formand@skorpeskolen.dk

Rasmus Aarre Toft.14.jpg
Næstformand
Rasmus Aarre Toft 

Personale Maria Mose Christensen.jpg
Bestyrelsesmedlem
Maria Borroe Mose-Christensen
P3310473.JPG
Bestyrelsesmedlem 
Katrine Egebjerg Pfeiffer

Itay børnehavens bestyrelse.jpg
Repræsentant for Skorpebørnehaven
Itay Edelheit
Dorte Siger Nielsen.jpg
Suppleant
Dorte Siger Nielsen

bottom of page