top of page

ElevAPV

I kalenderårene 2015 og 2018 gennemførte Skorpeskolen en psykisk APV for både strand- og skovskorper. Samlet set er eleverne på Skorpeskolen vældig tilfredse med deres skole på mange forskellige fronter. Herunder underbygges denne hovedkonklusion med udvalgte eksempler på spørgsmål og svar fra APV´erne:

 

(elevernes fem svarmuligheder er delt op i positive og negative procentsatser)

 

Skovskorperne                                                                                                         2015                  2018                 2021

Er du glad for din skole?                                                                                         P96% N4%         P96% N4%      P99% N1%

Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?                 P90% N10%       P92% N8%      P94% N6%

Kan du koncentrere dig i timerne?                                                                       P96% N4%         P99% N1%       P96% N4%

Jeg føler, at jeg hører til på min skole?                                                                P90% N10%       P88% N12%    P97% N3%

Andre elever accepterer mig, som jeg er?                                                            P92% N8%         P89% N11%     P97% N3%

Strandskorperne

Er du glad for din skole?                                                                                          P97% N3%         P99% N1%      P100% N0%

Er du glad for dine lærere?                                                                                      P100% N0%      P99% N1%      P94% N6%

Kan du koncentrere dig i timerne?                                                                        P89% N11%       P87% N13%    P87% N13%

Lærer du ofte noget spændende i skolen?                                                            P92% N8%        P96% N4%      P87% N13%

Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?                                 P95% N5%        P87% N13%    P79% N21%

bottom of page