top of page

Herunder finder du den samlede evaluering af den undervisning, som foregår på Skorpeskolen. Undervisningen form og indhold evalueres løbende mundtligt mellem ledelse og lærere, og så udføres der en større spørgeundersøgelse hvert 3. år. 

 

Udgangspunktet for al undervisning er, at den “skal stå mål med den undervisning, som foregår i folkeskolen”. Dette evalueres også løbende af skolens tilsynsførende, som kommer på besøg i ny og næ, og som hvert år udfærdiger en tilsynsrapport, som du også finder her på hjemmesiden. 

 

Samlet set er eleverne på Skorpeskolen vældig tilfredse med deres skole på mange forskellige fronter. Herunder underbygges denne hovedkonklusion med udvalgte eksempler på spørgsmål og svar fra spørgeundersøgelserne. 

 

Skovskorperne                                                                                                         2015                  2018                 2021

Er du glad for din skole?                                                                                         P96% N4%         P96% N4%      P99% N1%

Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?                 P90% N10%       P92% N8%      P94% N6%

Kan du koncentrere dig i timerne?                                                                       P96% N4%         P99% N1%       P96% N4%

Jeg føler, at jeg hører til på min skole?                                                                P90% N10%       P88% N12%    P97% N3%

Andre elever accepterer mig, som jeg er?                                                            P92% N8%         P89% N11%     P97% N3%

Strandskorperne

Er du glad for din skole?                                                                                          P97% N3%         P99% N1%      P100% N0%

Er du glad for dine lærere?                                                                                      P100% N0%      P99% N1%      P94% N6%

Kan du koncentrere dig i timerne?                                                                        P89% N11%       P87% N13%    P87% N13%

Lærer du ofte noget spændende i skolen?                                                            P92% N8%        P96% N4%      P87% N13%

Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?                                 P95% N5%        P87% N13%    P79% N21%

Se den nyeste samlede spørgeundersøgelse for strandskorperne (0-4. klasse) ved at klikke her

Se den nyeste samlede spørgeundersøgelse for skovskorperne (5.-9. klasse) ved at klikke her

 

Det forventes at lave en ny spørgeundersøgelse i 2024

 

Opfølgning på evalueringen

 

Der laves løbende opfølgning og tiltag på skolens evaluering af undervisningen og elevernes trivsel. 

 

Aktuelt følges denne plan: 

 

Trivselsmonopoler til fællesTID afviklet 

 

Legepatruljer i frikvarteret afvikles løbende som skorpeJOB (5.-9. klasse)

Elev til elev legegrupper i frikvarteret afvikles løbende som miniJOB (1.-4. klasse)

Elevsamtaler med klasselæreren afvikles løbende, typisk forud for skhj-samtaler 

 

Forsøg med færre karakterer i fagene afvikles i skoleåret 2023/24

Forsøg med færre lange skoledage afvikles i skoleåret 2023/24

Forsøg med tydelige rammer omkring lektielavning afvikles i skoleåret 2023/24

Forsøg med mulighed for faste trivselssnakke med UU-coach afvikles i skoleåret 2023/24

Forsøg med undervisning i “livsmestringsforløb” afvikles i skoleåret 2023/24

Forsøg med brug af virtuelle timer på Zoom i ydertimer afvikles i skoleåret 2023/24

bottom of page