ElevAPV

I kalenderårene 2015 og 2018 gennemførte Skorpeskolen en psykisk APV for både strand- og skovskorper. Samlet set er eleverne på Skorpeskolen vældig tilfredse med deres skole på mange forskellige fronter. Herunder underbygges denne hovedkonklusion med udvalgte eksempler på spørgsmål og svar fra APV´erne:

 

(elevernes fem svarmuligheder er delt op i positive og negative procentsatser)

 

Skovskorperne                                                                                                                      2015                  2018

Er du glad for din skole?                                                                                                    P96% N4%         P96% N4%

Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?                            P90% N10%       P92% N8%

Kan du koncentrere dig i timerne?                                                                                  P96% N4%         P99% N1%

Jeg føler, at jeg hører til på min skole?                                                                           P90% N10%       P88% N12%

Andre elever accepterer mig, som jeg er?                                                                       P92% N8%         P89% N11%

Strandskorperne

Er du glad for din skole?                                                                                                     P97% N3%         P99% N1%

Er du glad for dine lærere?                                                                                                 P100% N0%      P99% N1%

Kan du koncentrere dig i timerne?                                                                                   P89% N11%       P87% N13%

Lærer du ofte noget spændende i skolen?                                                                       P92% N8%        P96% N4%

Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?                                            P95% N5%        P87% N13%