Børnehavesatser

Forældrebetalingen pr. 1. januar 2021:

Børnehave kr. 2.170 pr. måned i 12 måneder.

Madpenge  kr. 545 pr. måned i 11 måneder. (Juli måned er betalingsfri)

Pristalsreguleres årligt pr. 1. januar.

 

Forældrebetalingen opkræves forud. Indbetalingen skal være betalt senest den 5. i måneden og skal foregå via NETS (PBS).

 

Manglende betaling og tilmelding til NETS (PBS):

Betaling efter den 5. i måneden koster kr. 100.

Restancer koster kr. 100.

Manglende tilmelding til NETS (PBS) koster kr. 100.

 

 

Indmeldelse sker ved udfyldelse af vores ansøgningsskema og endvidere skal barnet være opskrevet på den kommunale venteliste.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel fra den sidste i måneden til skolens kontor og med orientering til børnehavens leder.