top of page

Børnehavesatser

Forældrebetalingen pr. 1. januar 2023:

Børnehave kr. 2.170 pr. måned i 12 måneder.

Madpenge kr. 600 pr. måned i 11 måneder. (Juli måned er betalingsfri)

Pristalsreguleres årligt pr. 1. januar.

 

Forældrebetalingen opkræves forud. Indbetalingen skal være betalt senest den 5. i måneden og skal foregå via NETS (PBS).

 

Manglende betaling og tilmelding til NETS (PBS):

Betaling efter den 5. i måneden koster kr. 100.

Restancer koster kr. 100.

Manglende tilmelding til NETS (PBS) koster kr. 100.

 

Indmeldelse sker ved udfyldelse af vores ansøgningsskema og endvidere skal barnet være opskrevet på den kommunale venteliste.

 

Skorpebørnehaven sørger for, at barnet bliver registreret i dets hjemkommune, når de er indmeldt.

 

Hvis barnet kommer fra en anden institution, er det forældrenes ansvar at udmelde barnet fra denne med minimum en måneds varsel fra den sidste i måneden, dog nogle steder op til 3 måneder. Børnehaven oppebærer et kommunalt driftstilskud, som beregnes ud fra indmeldelsesdatoen. Da et barn ikke kan være indskrevet i to institutioner på samme tid, får alene den institution, hvor barnet er registreret i det kommunale regi, tildelt driftstilskuddet. Har man som forældre glemt at udmelde fra den gamle institution, og Skorpebørnehaven derfor mister driftstilskuddet, vil dette blive opkrævet af forældrene.

Såfremt der optages børn i Skorpebørnehaven, som ikke er berettiget til plads i kommunalt dagtilbud, hvorved kommunen ikke yder tilskud, kan bestyrelsen fastsætte øget særskilt forældrebetaling svarende til det manglende kommunale tilskud pr. barn.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel fra den sidste i måneden til skolens kontor og med orientering til børnehavens leder.

bottom of page