top of page

Forældrebetaling

Skorpeskolen er en selvejende institution, hvis økonomiske grundlag principielt er forældrenes bidrag til driften.  

Staten giver et tilskud pr. elev, som svarer til ca. 70% af udgiften for en elev i folkeskolen. Dette dækker den største del af skolens driftsudgifter. Den resterende del af skolens driftsudgifter dækkes gennem forældrebetalingen.

Skoleåret går fra august til og med juli, hvorfor opkrævning af forældrebetalingen er opdelt i 12 månedlige rater. Madpengene opkræves i 11 månedlige rater, august til og med juni. Skole- og madpengesats fastsættes af bestyrelsen og reguleres ved hvert kalenderår.

 

Ved indmeldelse betales et depositum på kr. 2.500 (engangsbeløb​). Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse af eleven. Evt. økonomisk udestående med skolen modregnes.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2023:

Skolepenge                               kr. 1.770 pr. måned i 12 måneder. 

Madpenge                                 kr. 600 pr. måned i 11 måneder. (Juli måned er betalingsfri)

Strandhuset (SFO)                  Se satser under Strandhuset.

Skole- og madpenge pristalsreguleres årligt pr. 1. januar.

 

Søskenderabat pr. 1. januar 2023:

·         2. barn                            kr. 200 pr. måned.

·         3. barn                            kr. 700 pr. måned.

·         4. barn                            er gratis*

Forældrebetalingen opkræves forud. Indbetalingen skal være betalt senest den 5. i måneden og skal foregå via NETS (PBS).

*Familier med 4 børn, hvoraf et barn går i Skorpebørnehaven modtager søskenderabat for dette barn svarende til kr. 745 pr. md i 2022 og kr. 700 pr. md i 2023.

Manglende betaling og tilmelding til NETS (PBS):

Betaling efter den 5. i måneden koster kr. 100.

Restancer koster kr. 100.

Manglende tilmelding til NETS (PBS) koster kr. 100.

 

Såfremt skolen ikke har modtaget skolepengene den efterfølgende 15., eller der ikke er indgået en afdragsordning, kan man forvente udmeldelse af den berørte elev.

Ved indmeldelse af en elev på skolen, skal der betales et administrationsgebyr på kr. 500 – se ”Ansøgningsskema til Grundskolen”.

Ansøgning om tilskud til skolepenge fra Fonden DKO.
Fonden DKO tildeler hvert skoleår elever fra Skorpeskolen Privatskole en pulje støttemidler. Midlerne udloddes ift. den enkelte elevs forældres økonomiske situation. Ansøgningsskema lægges på opslagstavlen på Intra, når det er muligt at søge.

Ansøgning om tilskud til skolepenge fra Fonden DKO ved den ene forælders dødsfald.
Der kan søges om tilskud svarende til 3 måneders skolepenge ifm. den ene forælders dødsfald. Skolen kontakter den enkelte familie. Hent ansøgningsskema her.

bottom of page