top of page

Forældrebetaling

Skorpeskolen er en selvejende institution, hvis økonomiske grundlag principielt er forældrenes bidrag til driften.  

Staten giver et tilskud pr. elev, som svarer til ca. 70% af udgiften for en elev i folkeskolen. Dette dækker den største del af skolens driftsudgifter. Den resterende del af skolens driftsudgifter dækkes gennem forældrebetalingen.

Skoleåret går fra august til og med juli, hvorfor opkrævning af forældrebetalingen er opdelt i 12 månedlige rater. Madpengene opkræves i 11 månedlige rater, august til og med juni. Skole- og madpengesats fastsættes af bestyrelsen og reguleres ved hvert kalenderår.

 

Ved indmeldelse af en elev på skolen betales et depositum på kr. 2.500 (engangsbeløb​). Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse af eleven. Evt. økonomisk udestående med skolen modregnes.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2024:

Skolepenge                               kr. 1.825 pr. måned i 12 måneder. 

Madpenge                                 kr. 618 pr. måned i 11 måneder. (Juli måned er betalingsfri)

Strandhuset (SFO)                  Se satser under Strandhuset.

Skole- og madpenge pristalsreguleres årligt pr. 1. januar.

 

Søskenderabat pr. 1. januar 2024:

·         2. barn                            kr. 200 pr. måned.

·         3. barn                            kr. 700 pr. måned.

·         4. barn                            er gratis*

Forældrebetalingen opkræves forud. Indbetalingen skal være betalt senest den 5. i måneden og skal foregå via NETS (PBS).

*Familier med 4 børn, hvoraf et barn går i Skorpebørnehaven modtager søskenderabat for dette barn svarende til

kr.  700 pr. md i 2024.

Manglende betaling og tilmelding til NETS (PBS):

Betaling efter den 5. i måneden koster kr. 100.

Restancer koster kr. 100.

Manglende tilmelding til NETS (PBS) koster kr. 100.

 

Såfremt skolen ikke har modtaget skolepengene den efterfølgende 15., eller der ikke er indgået en afdragsordning, kan man forvente udmeldelse af den berørte elev.

Ved opskrivning på ventelisten skal der betales et administrationsgebyr på kr. 500 – se siden ”Ansøgning og optagelse”.

bottom of page