Forældrebetaling

Skorpeskolen er en selvejende institution, hvis økonomiske grundlag principielt er forældrenes bidrag til driften.  

Staten giver et tilskud pr. elev, som svarer til ca. 70% af udgiften for en elev i folkeskolen. Dette dækker den største del af skolens driftsudgifter. Den resterende del af skolens driftsudgifter dækkes gennem forældrebetalingen.

Skoleåret går fra august til og med juli, hvorfor opkrævning af forældrebetalingen er opdelt i 12 månedlige rater. Madpengene opkræves i 11 månedlige rater, august til og med juni.

 

Ved indmeldelse betales et depositum på kr. 2.500 (engangsbeløb​). Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse af eleven. Evt. økonomisk udestående med skolen modregnes.

 

Forældrebetaling pr. 1. januar 2021:

Skolepenge                               kr. 1.695 pr. måned i 12 måneder. 

Madpenge                                 kr. 545 pr. måned i 11 måneder. (Juli måned er betalingsfri)

Covid-19 hygiejnetillæg         kr. 30,00 pr. måned**

Strandhuset (SFO)                  Se satser under Strandhuset.

Skole- og madpenge pristalsreguleres årligt pr. 1. januar.

 

Søskenderabat:

·         2. barn                            kr. 135 pr. måned.

·         3. barn                            kr. 745 pr. måned.

·         4. barn                            er gratis*
 

Forældrebetalingen opkræves forud. Indbetalingen skal være betalt senest den 5. i måneden og skal foregå via NETS (PBS).

*Familier med 4 børn, hvoraf et barn går i Skorpebørnehaven modtager søskenderabat for dette barn svarende til kr. 745 pr. md.

**Covid-19 hygiejnetillægget

Skorpeskolen opfylder og følger strenge hygiejniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, herunder følger vi også retningslinjerne for brug af værnemidler, ekstra rengøring, afspritning m.v.. 

Skorpeskolens elevers samt personalets tryghed er i centrum, når vi ønsker at sikre en god hygiejne på skolen.

Skorpeskolen indkøber kun værnemidler, der lever op til gældende standarder, og som er underlagt omfattende kontroller hos vores leverandører.

Alt dette koster mange penge - derfor har bestyrelsen i samarbejde med skolens ledelse valgt at indføre et hygiejnetillæg på kr. 30.- pr. elev/måned.

Beløbet vil blive opkrævet fra den 1. januar 2021 og indtil Covid-19 er under kontrol og Skorpeskolen er tilbage til en helt normal skolegang igen.

Manglende betaling og tilmelding til NETS (PBS):

Betaling efter den 5. i måneden koster kr. 100.

Restancer koster kr. 100.

Manglende tilmelding til NETS (PBS) koster kr. 100.

 

Såfremt skolen ikke har modtaget skolepengene den efterfølgende 15., eller der ikke er indgået en afdragsordning, kan man forvente udmeldelse af den berørte elev.

Ved indmeldelse af en elev på skolen, skal der betales et administrationsgebyr på kr. 500 – se ”Ansøgningsskema til Grundskolen”.

Ansøgning om tilskud til skolepenge fra Fonden DKO i skoleåret 2019/20
Fonden DKO har tildelt elever fra Skorpeskolen Privatskole en pulje støttemidler. Midlerne udloddes ift. den enkelte elevs forældres økonomiske situation. Hent ansøgningsskema her.

Ansøgning om tilskud til skolepenge fra Fonden DKO ved den ene forælders dødsfald.
Der kan søges om tilskud svarende til 3 måneders skolepenge ifm. den ene forælders dødsfald. Skolen kontakter den enkelte familie. Hent ansøgningsskema her.