Karakterer

​Der gives karakterer i hovedfagene dansk, matematik og engelsk i 5. og 6. klasse. De udleveres på et karakterblad 2 gange i løbet af skoleåret.

 

Der gives karakterer i alle fag fra 7. til 9. klasse. De udleveres på et karakterblad 3 gange i løbet af skoleåret. Ved den første karaktergivning i 7. klasse gives udelukkende flidsvurdering i de mindre fag, og normal karakter i hovedfagene dansk, matematik og engelsk. Fra anden karaktergivning gives normal karakter i alle fag.

 

Den enkelte faglærere beslutter desuden, hvilke større mundtlige og skriftlige opgaver i løbet af skoleåret, som er karaktergivende. Ved lærerskift i klasser/nye fag i klasser, beslutter den enkelte faglærer, hvornår undervisningsmængden er tilstrækkelig til at vurdere efter karakterskalaen i faget.

 

Flidsvurdering

Der gives desuden en flidsvurdering på alle klassetrin (undtaget 0. klasse). Der vurderes efter karakterskalaen for skovskorperne og efter et alternativ system for strandskorperne. Flidsvurdering peger frem mod den endelige parathedsvurdering i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Flidsvurderingen er skriftlig og indskrives på karakterbladet.

 

Flidsvurderingen er udtryk for elevens tilgang til undervisningen i form af flid målt på koncentration og motiveret aktiv deltagelse i timerne samt lektielavning.

Folkeskolens afgangsprøve

Skorpeskolen afholder folkeskolens 9. klasses afgangseksamen.

Skolens karakterdata: 

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit