Åbningstider, ferier og fridage

  

Åbningstider:

 

På skoledage:

På skoledage holder vi morgenåbent i Skorpebørnehaven fra kl. 6:30. Kl. 7.40 bliver skolebørnene fulgt over i de røde bygninger. Vi har derudover åbent i Strandhusets lokaler på skolen fra kl. 13:20 - 17:00.

 

Ferier og feriedage:

I ferier og på feriedage holder vi åbent fra kl. 7:00-17:00. Vi er i børnehavens lokaler indtil kl. 8:00 hvor vi går over i Strandhuset.

 

Der vil i god tid inden ferier blive udsendt tilmeldingsskemaer for ferieperioderne.

 

Lukkedage i 2020/21

2020: 21. - 24. december og 28. - 31. december.

2021: 29. - 31. marts (de 3 dage før påske), 14. maj (dagen efter kristi himmelfartsdag)

Derudover holder Strandhuset lukket i ugerne 28 og 29.