top of page

Skorpeskolens historie

Skorpeskolen er indrettet i den gamle Hellebækgård. Hovedbygningen er opført 1747 og var oprindeligt en del af kongehusets våbenproduktion langs Hellebækken. Hellebækgård stammer egentlig helt tilbage fra 1576, men de originale bygninger fra 1500-tallet står ikke længere.

I 1791 indrettede greve Ernst von Schimmelmann, som dengang var rigets finansminister,rokokopalæet som sommerresidens. Når sommersolen glimtede i Øresund, inviterede greven tidens skønånder som fx digteren Jens Baggesen, til at besøge palæet.

​​

Schimmelmann-familien ejede Hellebækgård frem til 1949, hvor den danske stat overtog ejendommen i fire år, indtil elever fra kostskolen Det Kgl. Opfostringshus i 1953 flyttede ind i bygningerne. Kostskolen, der i folkemunde var kendt som Skorpeskolen, havde eksisteret siden 1755, men indtil nu ligget på to forskellige adresser i København. Oprindeligt var skolen for fattige børn af enlige mødre eller fædre, der trods familienstrange kår skulle have chancen for at få en god uddannelse.

Skorpeskolen i årstal:​
•Den 29. juni 1753 underskrev kong Frederik V fundatsen for Det kgl. Opfostringshus.
•Den 1. oktober 1755 åbnedes opfostringshuset på Christianshavn i en nyopført bygning i Overgaden o. Vandet (idag  kendt som Søkvæsthuset). Midlerne til opførelsen af ejendommen og driften af opfostringshuset blev fremskaffet ved private gaver og indsamlinger; og hertil knyttedes en lotteribevilling på 20 efter hinanden følgende Generallotterier, begyndelsen på det nuværende Klasselotteri.
•​I 1771 fratog en kabinetsordre opfostringshuset lotteriprivilegiet, der senere afløstes af en årlig understøttelse (kompensation) på 6000 rdl.
•I 1776 måtte Opfostringshuset flytte til Store Kongensgade 108. I 1858 blev Opfostringshuset underlagt Mag. 1. afd. i København.
•I 1880 flyttede man stiftelsen til Randersgade 10 på Østerbro i en nyopført ejendom.
•I 1918 vedtog magistraten at anvende renter af kancelliråd Ole Thorup stiftede legat til bedste for Opstringshuset, og stiftelsen fik derefter navneforandring til Det kgl. Opfostringshus og den Thorupske Stiftelse.
•I 1953 flyttede Opfostringshuset til Hellebækgård i Hellebæk, hvor kostskolen havde til huse. Kostskolen eksisterede indtil 2005. De sidste to årtier var Skorpeskolen en institution for elever med særlige udfordringer, som ikke kunne gå i en almindelig klasse eller bo hjemme. Og i 1994 flyttede den første pige ind.
•I 2005 opgav Københavns kommune at videreføre institutionen.
•I august 2013 åbner Skorpeskolen Privatskole, som vi kender den i dag.

 

Kilde: www.ohf.dk

Vidste du at …

Skorpeeleverne i 1800-tallet talte deres eget sprog. Fx betød “nols” fedt flæsk, “skåret sjov” var en dårlig vittighed, og “olgert” var skorpernes ord for en spytklat.

bottom of page