top of page

Hvorfor en privatskole i Hellebæk?

Denne enestående mulighed for at oprette en privatskole i så smukke og historiske omgivelser kunne vi ikke lade passere. Derfor blev ønsket om et alternativ til de kommunale tilbud omsat til handling, og vi er glade for, at vi tilbage i august 2013 kunne byde hjerteligt velkommen til Skorpeskolen Privatskole.

Tiden er siden da gået med at bruge disse historiske rammer til at skabe en atmosfære, hvor elever, lærere og forældre trives i hinandens selskab, således at vi sammen kan skabe gunstige forhold for både den personlige og faglige udvikling. Faglighed, kammeratskab, traditioner og disciplin var nøgleord tilbage i 2013, og de er forsat med til at sikre, at vi alle med stolthed vil sige, at vi kommer fra Skorpeskolen!

For forældre med børn i forskellige aldre er det en fordel, hvis børnene kan afleveres på samme adresse. Derfor etablerede vi også en børnehave med start i 2013 i direkte tilknytning til Skorpeskolen.

 

Vi skylder således en stor tak til Fonden Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse, som ved at indgå lejekontrakt med os har givet os denne enestående mulighed for at etablere Skorpeskolen Privatskole og børnehave.

 

Vi skylder ligeledes en stor tak til Jyske Bank i Helsingør for opbakning og støtte til, at vi i opstartsfasen kunne og forsat kan honorere de økonomiske krav til at drive skolen og børnehaven.

Skorpeskolen Privatskole er medlem af Danmarks Private Skoler.

bottom of page