top of page

Udmeldelse

Udmeldelse af Skorpeskolen skal være skriftlig til skolens kontor og skal som hovedregel ske med virkning fra udgangen af et skoleår. Dette varsles med minimum 3 måneder og gerne tidligst muligt.

Skorpeskolen kan ved forsømmelighed, overtrædelser af Skorpeskolens principper eller forventningsdogmer for elever og forældre, skolepenge-restance samt manglende forældreopbakning vælge, at udmelde eleven jf Skorpeskolens princip L1 for skorpeånd. Udmeldelse kan med øjeblikkelig virkning eller efter aftale med Skorpeskolens ledelse og efter dialog med eleven jf. børnekonventionen. 

Ved skolepenge-restance indgås dialog mellem skole og familie, og ved mere end 3 måneders restance udmeldes eleven fra Skorpeskolen.

 

Hvis udmeldelse sker i perioden 1. juli - 30. september, skal der betales skolepenge for 6 måneder. 


Hvis udmeldelse sker i perioden 1. oktober til 30. juni, betales der skolepenge 3 måneder efter udmeldelsen.

Et helt års skolepenge er fordelt på 12 rater, der betales derfor også skolepenge for juli måned.

Hvis en familie nægter at betale igangsættes inkassoforløb.


Udmeldelse skal altid være skriftlig og rettes til skolens kontor. Klasselæreren skal desuden informeres.


Af hensyn til skolens planlægning anmoder vi om, at udmeldelse varsles, så snart man har besluttet sig for, at barnet skal gå i skole et andet sted.  

 

Når kontoret modtager den skriftlige udmeldelse, vil hjemmet modtage en skriftlig bekræftelse pr. e-mail inden 14 dage. 

bottom of page