Udmeldelse

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Udmeldelse af Skorpeskolen skal være skriftlig og skal som hovedregel ske med virkning fra udgangen af et skoleår. Dette varsles med minimum 3 måneder.

Skolen kan ved forsømmelighed, overtrædelser af skolens reglementer eller forventningsdogmer for elever og forældre, skolepenge restance samt manglende forældreopbakning vælge at udmelde eleven. Udmeldelse sker med øjeblikkelig virkning eller efter aftale med skolens ledelse.

 

Hvis udmeldelse sker i perioden juli-september, skal der betales skolepenge for hele skoleåret. Ledelsen har mulighed for at give dispensation for dette, når særlige forhold har gjort sig gældende.


Hvis udmeldelse sker i perioden oktober til juni, betales der skolepenge 3 måneder efter udmeldelsen. Hvis udmeldelsen sker til udgangen af et skoleår (ultimo juni måned), betales der også skolepenge for juli måned, da et helt års skolepenge er fordelt på 12 rater.


Udmeldelse skal altid være skriftlig og rettes til skolens kontor. Klasselæreren skal desuden informeres.


Af hensyn til skolens planlægning anmoder vi om, at udmeldelse varsles, så snart man har besluttet sig for, at barnet skal gå i skole et andet sted.  

 

Når kontoret modtager den skriftlige udmeldelse, vil hjemmet modtage en skriftlig bekræftelse pr. e-mail inden 14 dage. 

 

Skorpeskolen Privatskole, Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk, Tlf. + 45 2027 9129

  • facebook-square