Udmeldelse

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Udmeldelse af Skorpeskolen skal være skriftlig og skal som hovedregel ske med virkning fra udgangen af et skoleår. Dette varsles med minimum 3 måneder.

Skolen kan ved forsømmelighed, overtrædelser af skolens reglementer eller forventningsdogmer for elever og forældre, skolepenge-restance samt manglende forældreopbakning vælge at udmelde eleven. Udmeldelse sker med øjeblikkelig virkning eller efter aftale med skolens ledelse.

 

Hvis udmeldelse sker i perioden 1. juli - 30. september, skal der betales skolepenge for hele skoleåret. Ledelsen har mulighed for at give dispensation for dette, når særlige forhold har gjort sig gældende.


Hvis udmeldelse sker i perioden 1. oktober til 30. juni, betales der skolepenge 3 måneder efter udmeldelsen.

Et helt års skolepenge er fordelt på 12 rater, der betales derfor også skolepenge for juli måned.


Udmeldelse skal altid være skriftlig og rettes til skolens kontor. Klasselæreren skal desuden informeres.


Af hensyn til skolens planlægning anmoder vi om, at udmeldelse varsles, så snart man har besluttet sig for, at barnet skal gå i skole et andet sted.  

 

Når kontoret modtager den skriftlige udmeldelse, vil hjemmet modtage en skriftlig bekræftelse pr. e-mail inden 14 dage.