top of page

Fagene i skolen

På Skorpeskolen undervises i den traditionelle fagrække, samt lidt mere. Herunder kan man læse om nogle af de fag, som vi griber an på vores helt egen måde.

Engelsk:

Vi prioriterer engelsk i undervisningen allerede fra 0. klasse. Faktisk starter de allerede i børnehaven.

 

Tysk:

Vi har valgt at fokusere på tysk som obligatorisk fag fra 5. klasse.

En konsekvens heraf er, at vi ikke kan udbyde fransk for vores ældste elever. Det bringer naturligt en del af vores nye elever i 7.-9. klasse i et dilemma, hvis de kommer med tilvalgsfaget fransk fra den gamle skole.

Denne lille gruppe elever anbefaler vi:

 

  • at man er villig til at lægge en del ekstraarbejde i tyskfaget for at få indhentet det, de andre allerede har nået at lære. Man kan få udleveret en begynder tyskbog på Skorpeskolen, samt årsplaner for tidligere klassetrin, hvor man kan se, hvad eleven og forældrene skal have fokus på hjemme.

  • at anvende www.tyskfaget.dk, tysk5-7.gyldendal.dk og tysk.fagportal.alinea.dk som skolen abonnerer på i bestræbelserne på at indhente.

  • at følge et 7. klasses/8. klasses tyskhold på Ungdomsskolen sideløbende med undervisningen

  • at følge et eksamensforberedende franskhold på Ungdomsskolen og derfor blive fritaget for tysktimerne på Skorpeskolen. De huller der hermed opstår i skemaet udnyttes til at lave lektier.

  • Ekstra små tips: Mange elever, der tidligere har haft fransk, er glade for appen Duolingo (gratis), samt appsene Linguascope Beginners og Linguascope Intermediate. (Skolen har købt adgang).
    Netflix og dr.dk har også rigtig mange gode tyske film og serier. Kom gerne og spørg efter anbefalinger.

     

Vi har god erfaring for, at tidligere fransk-elever, der starter på vores skole, når at indhente det tabte og opnå samme kompetenceniveau, som resten af klassen i løbet af udskolingsforløbet frem mod en evt. afgangsprøve i tysk, blot ved at hænge godt i i den daglige differentierede undervisning samt følge nogle af ovenstående råd.

Skorpeskills:

Skorpeskills handler om at højne et fokus på elevernes evner til at indgå i kreative processer. At indgå i en kreativ proces forudsætter viden, værktøjer og redskaber til forarbejdning af diverse materialer og endvidere materialevalg i forhold til produktets form, funktion og udtryk.

Faget Skorpeskills udfordrer på den måde eleverne til at indgå i enkle designprocesser frem mod egen produktfremstilling. Målet er, at eleverne bliver i stand til, med kvalitet for øje, selvstændigt at vælge den rette arbejdsform samt værktøjer og materialer til løsning af en given opgave.

Faget Skorpeskills handler om fordybelse. Eleverne får mulighed for i ro og mag at fordybe sig i kreative processer, hvor de kan omsætte deres ideer til konkrete produkter med funktionel, æstetisk eller kommunikativ værdi for eleverne selv - eller meget gerne andre.

Faget arbejder med 6 forskellige kreative vinkler på klassetrinene 5. - 7. klasse.

Læs mere om faget her.

 

Kristendom og kulturfag:

Kristendom følger eleverne hele vejen gennem skoletiden, men udfordrer ligeledes andre religioner, livsanskuelser og etiske dilemmaer efterhånden som eleverne bliver ældre, hvor faget udvides til også at indeholde de andre kulturelle fag historie og samfundsfag, hvorfor vi kalder faget "Kristendom og kulturfag" på skemaet.

bottom of page