top of page

Ferieplan for skoleåret 2023/24

Skoleåret begynder mandag den 14. august 2023

Efterårsferie:                         Lørdag den 14. oktober 2023 - søndag den 22. oktober 2023

Juleferie:                                Onsdag den 20. december 2023 - tirsdag den 2. januar 2024

Vinterferie:                            Lørdag den 10. februar 2024 - søndag den 18. februar 2024

Påskeferie:                             Lørdag den 23. marts 2024 - mandag den 1. april 2024

Kristi Himmelfartsferie:     Torsdag den 9. maj 2024 - søndag den 12. maj 2024

Pinseferie:                              Lørdag den 18 maj 2024 - mandag den 20. maj 2024

Grundlovsdag:                       Onsdag d. 5. juni 2024

Sommerferie:                         Starter lørdag den 29. juni 2024

Skorpeskolen følger som udgangspunkt Helsingør kommunes ferieplan. 

Ledelsen kan, med godkendelse fra bestyrelsen, beslutte yderligere lukke- og åbnedage. Muligheden for lukkedage fratager ikke Skorpeskolen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i Skorpeskolen. 

Ved Skorpeskolens personaledag (hvert andet år) overtager forældre børnehaven og skolens pasning og undervisning. 

bottom of page