top of page

Praktisk information

Strandhuset på Skorpeskolen hører under Skorpeskolen Privatskole, beliggende i det naturskønne Hellebæk. Strandhusets daglige base er i 0. kl. lokalet, men vi benytter også skolens andre lokaler/gymnastiksal og de unikke udeområder.

 

I Strandhuset vil vi gerne videreføre strandskorpernes skoledag på naturlig vis. Derfor er leg, næring og bevægelse nøgleord for os. Vi tror på, at et spændende udbud af aktiviteter om eftermiddagen kan skabe sammenhængende helhed for børnene, når de er på Skorpeskolen. At børn bevæger sig hver dag er en central del af skolens værdisæt, hvorfor vi i Strandhuset har muligheden for daglig bevægelse fra vi åbner og frem til 14.00, og nogle dage også videre om eftermiddagen. Bemandingen i Strandhuset gør at individuelle hensyn til børnene kan være svært at imødekomme i hverdagen, men vi er selvfølgelig behjælpelige ved forbigående udfordringer, der kræver et ekstra øje på barnet.

Vi vil gerne balancere på kanten mellem frihed til at vælge og forventning om deltagelse - i Strandhuset kan man, man skal ikke. Personalet er typisk fordelt mellem en blækspruttefunktion i basen, værkstedsaktiviteter ude og inde samt en udevagt. Man har dog muligheden for at blive hentet eller tage hjem, når det passer ind i familiens program hjemme.

I strandhustid er der forskellige tilbud, som vi vil guide børnene til. Strandhustid starter allerede i skolen. Her vil personale fra Strandhuset krydse børnene ind, samt fortælle hvilke aktiviteter dagen byder på.

Hverdag i Strandhuset:

Hver dag starter Strandhustiden op med dagens leg. Her vil de voksne på skift stå for en leg. Hvis det i perioder er svært at finde legekammerater, er det godt at opfordre barnet til at deltage. En rød legestok viser at her er dagens leg. Dagligt er der også to forskellige aktiviteter, som børnene kan deltage i. Aktiviteterne varierer i indhold og målgruppe - inde og ude. Fra ca. kl. 14.30 er der snacktime, hvor der løbende kan hentes brød, frugt og grøntsager i køkkenet.

FællesTID i Strandhuset:

Én gang om måneden afholdes fællesTID i Strandhuset, hvor alle børn samles til fælles informationer, snakke og fremvisning af flotte produkter lavet i strandhustiden.

Talenthelte i Strandhuset:

Strandhuset får løbende besøg af større elever fra skolen, vi kalder dem Talenthelte, som vil dele deres viden og talenter ved at planlægge og lave aktiviteter med strandhusbørnene.

Afhentning:

Jeres barn kan befinde sig mange steder, hvis du har ledt uden resultat, spørg da altid blæksprutten, eller den voksne udenfor. Det er et stort område, og de kan også lige være på toilettet, hvis ikke de er til at finde. Vi vil altid gerne hjælpe. Husk at sige farvel og give hånd til blæksprutten i basen.

Forældresamarbejde og kommunikation:

Strandhuset har to klassepædagoger, som hver især er tilknyttet klassetrinene 0.-3. klasse. Klassepædagogerne deltager i forældremøderne først på året og eventuelt ved behovsamtaler omkring børnene.

Hvis du har mindre bekymringer til hverdag i Strandhuset, er du velkommen til at kontakte den rette klassepædagog for dit barn. Ved større bekymringer kontaktes Strandhusets leder, Jesper. Husk at bekymringer generelt ikke deles når der er børn og/eller andre forældre tilstede.

Følg gerne med på forsiden af forældreintra, hvor der hver fredag er nyt fra både skolen og Strandhuset. Kig også gerne på opslagstavlen i basen, hvoraf det fremgår, hvem af de voksne, der står for hvilke aktiviteter.

Sygdom:

Hvis barnet er fraværende får vi besked fra lærerne, når vi krydser børnene ind efter endt skoledag. I ferier, hvis forældre har tilmeldt pasning, skriv da enten på Intra eller ring til Strandhuset på 3169 6058.

Legeaftaler:

Lav gerne legeaftaler med hinandens børn, da dette fremmer det sociale netværk imellem børnene. Legeaftaler kan hjælpes på ved af blæksprutten. Eller endnu bedre, lav legeaftalen dagen før.

Brug af IT og telefoner:

Børnenes iPads, mobiltelefoner og andre spillemaskiner skal være slukket og ligge i tasken, medmindre de voksne i Strandhuset afholder en aktivitet, hvor det er tilladt. 

Børnene kan låne Strandhusets telefon til at bekræfte diverse aftaler. Ligesom vi opfordrer forældre til at kontakte Strandhuset og deres børn på Strandhusets telefon.

Kontakt Strandhuset:

Skorpeskolen Privatskole

Ndr. Strandvej 129

3150 Hellebæk

Tlf.: 3169 6058

Mail: Strandhuset@skorpeskolen.dk

  

bottom of page