top of page

Tider til en sammenhængende skoledag

​På Skorpeskolen binder vi skoledagen sammen ved hjælp af en række forskellige ”tider”, som er en naturlig del af dagens flow af lektioner, pauser, ekskursioner m.m. Bag hver af de fire ”tider” ligger nogle grundlæggende værdier, som vi mener, er med til at skabe en god skoledag, og som vi derfor prioriterer hver dag.

Faglig træningsTID
”Vi tror på, at faglige færdigheder kræver daglig træning og vedligeholdelse”
Børn skal opnå erkendelse af, at faglige færdigheder kræver megen øvelse for at forstås, automatiseres og beherskes. Derfor træner alle børn dagligt faglige færdigheder, der passer til netop deres faglige niveau. En faglig færdighed er meget konkret; men kan være alt fra læsehastighed eller en matematisk regel til en motorisk øvelse eller hvordan man holder på blyanten. Lærerne beslutter løbende om klassen laver fællestræning af samme færdighed eller om det er individuelle træningsopgaver, der sættes i spil i træningstiden. Enkelte gange i løbet af skoleåret bliver træningstiden også lavet i samarbejde på tværs af klassetrin.
Træningen bliver nøje fulgt i børnenes Skorpebog. 

SpiseTID
”Vi tror på, at en sund og mæt krop er udgangspunktet for god læring”
Børn og voksne samles hver dag om et sundt måltid i skolens spisesal. Her er der mulighed for at tale med venner og veninder fra andre klasser, og tanke op til den videre skoledag. Brug af IT-udstyr, herunder mobiltelefoner, er forbudt i spisesalen.

TalentTID og PersonligTID
”Vi tror på, at alle børn er talentfulde og skal have mulighed for at udvikle sig”
Børn skal have mulighed for at opdage, udøve og udfordre deres talenter hver dag. Med udgangspunkt i børnenes egne interesser og lærernes støtte finder man ud af, hvad man har talent for, bliver inspireret af andres talent og opnår erkendelse af, at hvis man vil være rigtig dygtig til noget, så kræver det mange timers træning. Man har også mulighed for at udøve sit talent sammen med venner og veninder fra andre klasser, som har samme interesse. Talentudviklingen bliver fulgt nøje i børnenes Skorpebog.

Skolens yngste elever har alle en personlig tid hver uge, hvor de kan fordybe sig i selvvalgte projekter, som de interesserer sig for. Arbejdet med flid og grundighed i den personlige tid, det vi kalder den pædagogiske rygrad, er forudsætningen for senere i sin skoletid at kunne opdage, udøve og udfordre elevens talenter og indgå i skolens talentTID. I en verden med mange muligheder, hurtige skift og et mylder af indtryk, tror vi på, at det er væsentligt at have god tid, opdage at omhyggelighed betaler sig – og at man gennem netop fordybelsen kan opnå gyldne øjeblikke.


Læs mere om organiseringen af talent- og personligTID her.

bottom of page