Grønt og bæredygtigt Europa - fremtiden starter nu!

Idéen til ​​projektet opstod under coronakrisen. Naturen har vist os, hvor magtfuld den er, hvor små vi er, og hvor afhængige vi er af den. Når vi vender tilbage til det normale, må vi ikke glemme, at vi lever sammen med naturen, handler i og for den.

 

Emnet miljøbeskyttelse er mere aktuelt end nogensinde. Vi ved nu, at vores ansvar over for miljøet og medmennesker er afgørende for overlevelse. Vi ved nu, at miljøproblemer er ubegrænsede.

 

Problemerne indenfor miljøspørgsmål er blevet drøftet i mange år - men for lidt er gjort. Det er dog ikke for sent: men det kræver en aktiv holdning, og vores elever skal gå først.

 

Derfor ønsker vi, projektkoordinatorer, at vores elever bliver mere oplyste og gå fra at være observatører til aktivt involverede. Vi lever alle på én jord og vi indånder den samme luft: Derfor besluttede vi os for at lave et internationalt projekt.

 

Det er et projekt, hvor unge mennesker udveksler erfaringer på tværs af grænser og giver hinanden impulser. Vores hovedmål er, at styrke elevernes ansvarsfølelse og at de bliver mere aktive i forhold til miljøbeskyttelse. De skal være i stand til at yde et meget konkret bidrag til at mindske miljøbelastningen.

 

150 elever (i alderen 12-16 år ) fra seks lande arbejder sammen i projektet.

 

Projektet er inddelt i seks faser, hvor eleverne besøger hinandens lande under disse emner:

 

1) Natur

Eleverne lærer naturlandskaber at kende i deres eget land. I Tyskland vandrer de i ulvenes fodspor, lærer skoven at kende som et økosystem og lærer at værdsætte biodiversiteten.

 

2) Energi

Her diskuterer eleverne fordele og ulemper ved alternativ energiforsyning og besøger et biobrændstofsværft i Danmark. De bygger også en vindmølle til at generere elektricitet fra genbrugsmateriale.

 

3) Vand

Her skal eleverne først undersøge vandbalancen for deres land. I Portugal, et land med en oceanisk kyst, skal elever undersøge strandsand for mikroplast i laboratoriet. De besøger også et rensningsanlæg.

 

4) Affald

Eleverne undersøger affald på Rhodos. Eleverne besøger et genbrugscenter og deltager i værkstedet "Gør det gamle til nyt". Du vil lære om hverdagens miljøvenlige vaner inden for affaldsundgåelse og genbrug af affald. Der arrangeres udvekslingsmesser på hver skole.

 

5) Mad

I processen lærer eleverne måder, hvorpå de kan undgå madspild. De besøger et organisk firma i Tyrkiet, der udvinder gødning fra organisk affald. Schul-STEM-AG præsenterer en app til kontrolleret plantevanding.

 

6) Sammenfatning 

Endelig vil eleverne i Polen i det sjette fokus sammenfatte deres projektoplevelser i en retningslinje for en bæredygtig skole.

 

 

I projektet følger vi følgende metodiske trin:

At lære hinanden at kende, dele viden og derefter handle aktivt, bruge STEM og bruge håndværksteknikker.

 

Følgende resultater forventes:

Omstilling af skoler og elevernes tankegang mod bæredygtighed, styrkelse af ansvarsfølelse, udvikling af en proaktiv livsstil. Som et resultat skriver eleverne en vejledning til en bæredygtig skole med konkrete eksempler på tysk, engelsk og på deres nationale sprog.

 

Når projektet er slut, vil vi dele vores oplevelser på og med hver skole. Vi holder kontakten og deler vores oplevelser med eTwinning. 

Fremtiden starter nu! 

 

 

Nysgerrig? Læs mere om projektet her. 

 

 

 

 

Projektets titel: Umweltfreundliches Europa - Die Zukunft beginnt jetzt

Projektet er finansieret med EU-midler.

                                                                          Projektets første år blev meget påvirket af corona.