top of page
Grønt og bæredygtigt Europa - fremtiden starter nu! 2020 - 2023
Link til hjemmesiden for vores projekt.
Kvalitetssejl1.jpg

Idéen til ​​projektet opstod under coronakrisen. Naturen har vist os, hvor magtfuld den er, hvor små vi er, og hvor afhængige vi er af den. Når vi vender tilbage til det normale, må vi ikke glemme, at vi lever sammen med naturen, handler i og for den.

 

Emnet miljøbeskyttelse er mere aktuelt end nogensinde. Vi ved nu, at vores ansvar over for miljøet og medmennesker er afgørende for overlevelse. Vi ved nu, at miljøproblemer er ubegrænsede.

 

Problemerne indenfor miljøspørgsmål er blevet drøftet i mange år - men for lidt er gjort. Det er dog ikke for sent: men det kræver en aktiv holdning, og vores elever skal gå først.

 

Derfor ønsker vi, projektkoordinatorer, at vores elever bliver mere oplyste og gå fra at være observatører til aktivt involverede. Vi lever alle på én jord og vi indånder den samme luft: Derfor besluttede vi os for at lave et internationalt projekt.

 

Det er et projekt, hvor unge mennesker udveksler erfaringer på tværs af grænser og giver hinanden impulser. Vores hovedmål er, at styrke elevernes ansvarsfølelse og at de bliver mere aktive i forhold til miljøbeskyttelse. De skal være i stand til at yde et meget konkret bidrag til at mindske miljøbelastningen.

 

150 elever (i alderen 12-16 år ) fra seks lande arbejder sammen i projektet.

 

Projektet er inddelt i seks faser, hvor eleverne besøger hinandens lande under disse emner:

 

1) Natur

Eleverne lærer naturlandskaber at kende i deres eget land. I Tyskland vandrer de i ulvenes fodspor, lærer skoven at kende som et økosystem og lærer at værdsætte biodiversiteten.

 

2) Energi

Her diskuterer eleverne fordele og ulemper ved alternativ energiforsyning og besøger et biobrændstofsværft i Danmark. De bygger også en vindmølle til at generere elektricitet fra genbrugsmateriale.

 

3) Vand

Her skal eleverne først undersøge vandbalancen for deres land. I Portugal, et land med en oceanisk kyst, skal elever undersøge strandsand for mikroplast i laboratoriet. De besøger også et rensningsanlæg.

 

4) Affald

Eleverne undersøger affald på Rhodos. Eleverne besøger et genbrugscenter og deltager i værkstedet "Gør det gamle til nyt". Du vil lære om hverdagens miljøvenlige vaner inden for affaldsundgåelse og genbrug af affald. Der arrangeres udvekslingsmesser på hver skole.

 

5) Mad

I processen lærer eleverne måder, hvorpå de kan undgå madspild. De besøger et organisk firma i Tyrkiet, der udvinder gødning fra organisk affald. Schul-STEM-AG præsenterer en app til kontrolleret plantevanding.

 

6) Sammenfatning 

Endelig vil eleverne i Polen i det sjette fokus sammenfatte deres projektoplevelser i en retningslinje for en bæredygtig skole.

 

 

I projektet følger vi følgende metodiske trin:

At lære hinanden at kende, dele viden og derefter handle aktivt, bruge STEM og bruge håndværksteknikker.

 

Følgende resultater forventes:

Omstilling af skoler og elevernes tankegang mod bæredygtighed, styrkelse af ansvarsfølelse, udvikling af en proaktiv livsstil. Som et resultat skriver eleverne en vejledning til en bæredygtig skole med konkrete eksempler på tysk, engelsk og på deres nationale sprog.

 

Projektet er nu slut, og her kan I se nogle af de mange gode resultater.

Fremtiden starter nu! 

Nysgerrig? Læs mere om projektet her. 

Projektets titel: Umweltfreundliches Europa - Die Zukunft beginnt jetzt

Projektet er finansieret med EU-midler.

2020/21:

Projektets første år blev meget påvirket af corona.

2021/22:

Fire af vores Erasmus-elever var i november 2021 i Lüchow, Tyskland, med projektet: “Umweltfreundliches Europa - Die Zukunft beginnt jetzt. “

Her mødtes de med elever fra Tyskland, Portugal, Polen og Grækenland og deltog i forskellige aktiviteter under overskriften "energikilder og biodiversitet". 

Se artikel fra tysk avis her

Her er links til elevernes dagbøger fra turen:

Erasmus dagbog 1

Erasmus dagbog 2

2021/22

Vi har været i Portugal med projektet “Umweltfreundliches Europa” fra den 6. - 11. Marts. Temaet her var vand og vandressourcer.

Inden rejsen undersøgte eleverne temaet vandressourcer i Danmark.

Her er links til elevernes dagbøger fra turen til Portugal.

Astrids dagbog

Alfreds dagbog

Josefines Dagbog

 

Fire elever fra 7. og 8. Klasse har været i Tyrkiet, Antalya, fra den 8. - 13. Maj, med vores Erasmusprojekt.

Temaet for dette besøg var ressourcer - hvordan vi kan begrænse madspild og udnytte de ressourcer vi har så godt som muligt.

Hjemme på skolen har turen resulteret i en kampagne om ressourcer og pointer vi har lært.

Endnu engang blev der knyttet venskaber på tværs af landegrænser, og der var også tid til at besøge kulturperler og blive klogere på spændende tyrkisk kultur.

Læs elevernes dagbøger fra turen her:

Carls dagbog

Tobias' dagbog

Fridas dagbog

Amalies dagbog

2022/23

Elever og lærere fra vores Erasmusgruppe var sammen med elever fra de andre projektlande på Rhodos fra den 2.-7. Oktober. Her delte de viden og blev klogere om emnet affaldssortering og affaldsressourcer. 

Derudover var der tid til at møde nye mennesker, bliver klogere på græsk kultur og opleve noget af den dejlige ø.

Her er links til elevernes dagbøger:

Miras dagbog

Oscars dagbog

Julius' dagbog

Majses dagbog

Sidste tur i vores Erasmus+ projekt gik til Warshawa, Polen fra den 24/4-29/4-2023. 

Temaet på denne tur var en kombination af alle elementerne fra de forrige ture, og mundede ud i at alle elever skulle lave en plan for fremtidige tiltag, som kan gøre vores respektive skoler og nærmiljøer mere bæredygtige. Tiltag som vi kommer til at arbejde videre med i fremtiden på Skorpen. 

 

Foruden fokus på bæredytighed, blev der atter engang knyttet venskaber på tværs af landegrænser. Eleverne fik i endnu højere grad, end på de andre ture, indblik i værtslandets kultur og levevis, da de i Polen boede hos private polske familier. 

En meget positiv oplevelse, hos nogle meget gæstfrie mennesker og vores elever er kommet hjem med masse gode oplevelser og erfaringer i bagagen.

Her er links til elevernes dagbøger:

Camilles dagbog

Nannas dagbog

Lilys dagbog

Millas dagbog

bottom of page