DFC og FN's verdensmål

FN´s Verdensmål

Verdens lande vedtog i 2015 i FN regi 17 verdensmål. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling for kloden – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene gælder derfor for alle verdens lande og har i kraft af deres universalitet både en national og en international dimension.

 

Verdens uddannelsessystemer har derfor en opgave i at tale om og undervise i de 17 verdensmål, og det er en dagsorden, vi tager meget seriøst på Skorpeskolen. Skorpeskolens vision “Det, du kan forestille dig, kan blive til virkelighed” handler om at udvikle eleverne til fremtidens globale verdensborgere, der gennem mod, viden og innovation, tager ansvar for klodens fremtid. Kort sagt, vi vil gerne have, at vores elever forlader Skorpeskolen med troen på, at netop de kan gøre en forskel i verden.

 

Derfor arbejder vi dagligt ud fra en innovativ tilgang til undervisningen, hvor eleverne bliver udfordret på deres kreativitet, at finde på - og ikke mindst også på, at finde modet til at føre mange af deres idéer ud i livet.

 

Verdensmålene kommer helt konkret i spil flere gange i løbet af skoleåret. Både gennem diverse undervisningsforløb rundt omkring i klasserne hvor de indtænkes, men i særdeleshed i Design for Change forløbet, som du kan læse mere om herunder.

 

Vi gør en forskel - gør du?

Dfc huse2.jpg

The Moon

Læs mere om The Moon og arbejdet med FN's verdensmål her

DESIGN FOR CHANGE

 

giver alle elever chancen for at sige ”JEG KAN”

Design for Change er verdens største skoleprojekt, som giver børn mulighed for at udtrykke egne idéer om en bedre verden og gøre noget ved dem. Det handler om medborgerskab gennem en enkel 4 trins designproces, som udfordrer børnene til at blive proaktive, reflekterende og ansvarsfulde borgere i verden. Børn lærer, at ordene ”JEG KAN” er de to vigtigste og mest fantastiske ord, som en person kan tro på, og at også børn kan opdage udfordringer i deres verden og gøre en forskel.

Skorpeskolen var Danmarks første!

”Det, jeg kan forestille mig, kan blive til virkelighed” er ikke bare  Skorpeskolens vision, men en sætning vi konkret lever ud  i undervisningen. Det betyder, at vi inddrager det normale skema for alle elever på skolen, og i stedet sætter fagligheden i spil ved hjælp af fire trin: opdag, drøm, skab og del. På denne måde udfordrer vi hinanden til at skabe positive forandringer i vores omverden - vi udfordrer hinanden med rod i Skorpeskolens grundsten: nemlig at have modet til at være innovative med vores viden. Vi omdanner skolen til en lille iværksætterfabrik, hvor entreprenørskabet, det at komme fra en god idé til et konkret resultat, kommer i fokus. 
 

Skorpeskolen var den første skole i Danmark, der satte Design for Change på skemaet, som en fast del af skoleåret.    

Design for Change er verdens største skoleprojekt, som man kan læse mere om www.dfcworld.com

Skorpeskolen har gentagne gange vundet den nationale konkurrence omkring Design for Change, hvilket har givet flere af vores elever mulighed for at deltage i de årlige globale konferencer rundt omkring i verden. Ved disse konferencer deler børn fra hele verden deres spændende ideer med hinanden. Herunder kan du opleve stemningen fra konferencerne.