top of page

Grundlov

Skorpeskolens VISION
”Det, jeg kan forestille mig, kan blive til virkelighed”


Skorpeskolens TRE MÅL
1. Alle kan og skal lære
2. Alle skal turde drømme stort
3. Alle tager medansvar for fællesskabet


Skorpeskolens GRUNDSTEN
1. VIDEN – vi har høje faglige forventninger til alle og ved, at viden skal anvendes i praksis
2. INNOVATION – vi opøver alle i at være nyskabende og gøre en forskel med deres viden
3. MOD – vi skaber trygge rammer, så alle tør udtrykke sig på mangfoldige måder


”En sammenhængende skoledag”
På Skorpeskolen ved vi, at læring bedst udfoldes i en hverdag, hvor der både er mulighed for fordybelse og mulighed for at inddrage praktiske elementer i undervisningen. Gerne i et naturligt flow, hvor der er tænkt over, at hele kroppen aktiveres, at kroppen har brug for pauser og næring, og ikke mindst at der hver dag tages udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer.​

Vi skaber en sammenhængende skoledag at have:
Faglig træningsTID – eleverne træner ud fra deres personlige faglige standpunkt
SpiseTID – eleverne samles om et sundt måltid på tværs af klassetrin
TalentTID – eleverne finder, udfordrer og udøver deres personlige talenter

 

Vi lever op til Skorpeskolens TRE MÅL sådan:


”Alle kan og skal lære” – vi skaber rum for læring ved at have tydelige…
- forventninger til alle børn og voksne på skolen samt til forældrene – se Dogmer
- regler og konsekvenser for eleverne i hverdagen – se Ordensreglement
- personlige mål og løbende opfølgning – se Skorpebogen
- målsætninger for at børn lærer med hele kroppen – se Bevægelsestid


”Alle skal turde drømme stort” – vi uddanner fremtidens pionerer, fordi…
- vi ved, at alle børn er talentfulde – se Talenttid
- vi ved, at alle børn kan gøre en forskel med deres viden – se Design for Change


”Alle tager medansvar for fællesskabet” – vi gør eleverne livsduelige fordi…
- vi stimulerer børnenes sociale kompetencer på tværs af klasserne – se ”at være Skorpe”
- vi underviser ud fra et nyskabende og entreprenant grundlag – se ”Skolens Værdisæt”

D43C0982-F004-4078-A06B-2AB64369CBF5.jpe
bottom of page