top of page

At være Skorpe

AT VÆRE SKORPE er en følelse af at være en del af Skorpeskolen


​Vi sætter pris på den lille skole med nærvær og tryghed for alle børn. Skorpeskolen har sin egen identitet, som du bliver en del af, når du har din gang på skolen. Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi passer på og engagerer os i hinanden; uanset om du er børnehavebarn, ansat eller elev i 9. klasse. Vi arbejder for, at den enkelte bliver en vigtig del af fællesskabet på skolen, og har følelsen af at kunne bidrage på en værdifuld måde.
 

Vi tror på, at et godt skoleliv bl.a. handler om at være i balance med sig selv og andre. Derfor er Skorpeskolens kerneværdier udtrykt som balancer i hverdagen som skaber glæde, trivsel, åbenhed og tillid. Vi bygger vores fællesskab på disse kerneværdier – læs mere i skolens værdisæt.
 

Vi dyrker fælleskabet løbende, både i det daglige og henover året, ved at give mulighed for, at børnene og de ansatte arbejder og oplever på tværs af klassetrin og fag:
 

BØRNENE:
​​​​​​​​​​- Faglig træningsTid

- PersonligTId

- FællesTid
- SpiseTid
- TalentTid

- Design for Change
- Frikvarterer og pauser
- Årets traditionsdage (Julebazar, Idrætsdag, Bålfest m.m.)

ANSATTE:
- Pædagogisk fora for lærere og pædagoger

- Skorpemøder for alle ansatte på skolen

- AAA (Alt Andet end Arbejde), socialt samvær for de ansatte i arbejdstiden

- Fokus på socialt samvær både i og efter arbejdstid
 

FORÆLDRENE:
Forældrene er en vigtig del af fællesskabet på Skorpeskolen. Derfor er forældre altid velkommen på skolen, de skal dog blot lave en aftale med klasselæreren på forhånd. Forvent at følge børnenes spændende skoledag og vær parat til at give en hjælpende hånd.

bottom of page