SKORPESKOLEN SØGER DANSKLÆRER OG PÆDAGOGMEDHJÆLPER TIL BØRNEHAVEN

 

Hvem er vi?

Skorpeskolen er en privatskole med 272 elever, en børnehave med 24 børn og et Strandhus (SFO) med 80 børn. Vi har til huse i smukke historiske bygninger i Hellebæk i Nordsjælland med udsigt til havet og skøn natur.

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Et job hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vi arbejder ud fra visionen ”Det, vi kan forestille os, kan blive til virkelighed”. Vi har et godt og solidt lærerteam på 18 kolleger, som bidrager til din inspirerende hverdag og danner rammen om en meget behagelig stemning i såvel personale- rummet som generelt på skolen. Børnehaven består af et mindre team på 5 dygtige kolleger, og samlet på Skorpeskolen bliver du en del af et team på 40 personaler.

Vi har en kokketilberedt frokostordning for alle og andre gode personaleforhold i forhold til arbejdsvilkår. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for ansatte på de frie grundskoler (herunder også lokale løntillæg således, at lønnen i det kommunale matches).

Vi forventer, at du:

• som lærer har linjefag og stor lyst til at undervise i dansk i indskolingen

• som pædagogmedhjælper har erfaring med pædagogisk og/eller faglig udvikling børn

• vil arbejde aktivt for Skorpeskolens værdier og har lyst til at være en del af et engageret team

er initiativrig og fleksibel og tager ansvar for dit arbejde

• har lyst til at udvikle dig i takt med vores skole og børnehave

Fristet?

Send din ansøgning samt CV til vores skolesekretær, Tina Andersen, på mail: adm- assistent@skorpeskolen.dk.

Spørgsmål angående lærerstilling stilles til vores rektor:

Jesper S. Nørskov på tlf. 31525364

Spørgsmål angående pædagogmedhjælperstilling stilles til vores SFO- og børnehaveleder:

Camilla B. Ratzlaff på tlf. 31693384

Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2020, eller hurtigst muligt herefter. Ansøgningsfrist: mandag d. 24. august 2020. Samtaler afholdes løbende herefter.

Lidt mere om Skorpeskolen:

Skorpeskolen har en atmosfære, hvor børn, personale og forældre trives i hinandens selskab, således at vi sammen skaber gunstige forhold for både den personlige og faglige udvikling. Faglighed, kammeratskab, traditioner og tydelighed er med til at sikre, at vi alle med stolthed siger, at vi kommer fra Skorpeskolen! Et struktureret læringsmiljø med tryghed og nærvær er grundlæggende elementer. Skolens og børnehavens størrelse betyder, at der er tæt kontakt mellem alle involverede parter – børn, forældre, pædagogisk personale, lærere, ledelse samt bestyrelse. Læs mere på www.skorpeskolen.dk.

SKORPESKOLEN SØGER PEDEL

 

Hvem er vi?

Skorpeskolen er en forholdsvis ny Privatskole (opstart august 2013), med elever fra 0.-9. klasse samt en lille børnehave og Strandhus (skolefritidsordning). Skolen har til huse i smukke historiske bygninger i Hellebæk i Nordsjælland. Her er en atmosfære hvor børn, personale og forældre trives i hinandens selskab, således at vi sammen skaber gunstige forhold for både den personlige og faglige udvikling. Faglighed, kammeratskab, traditioner og disciplin er med til at sikre, at vi alle med stolthed siger, at vi kommer fra Skorpeskolen! Et struktureret læringsmiljø med tryghed og nærvær er grundlæggende elementer. Skolens størrelse betyder, at der er tæt kontakt mellem skolens forskellige parter: børn, forældre, lærere, pædagoger, ledelse, bestyrelse – og ikke mindst skolens pedel.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling

• hvor du har ansvaret for det daglige pedelarbejde på skolen, samt mindre håndværksmæssige opgaver af forskellig karakter.

• hvor du har ansvaret for den løbende kommunikation med div. håndværkere i forbindelse med større opgaver.

Vi forventer, at du

• er en ildsjæl, der kan løse mindre og større udforinger i hverdagen, således at alle trives godt i vores skønne, men ældre bygninger.

• har et godt humør, et positivt menneskesyn og gode kommunikative evner i forhold til både børn og voksne.

• er en synlig blæksprutte, udadvendt og kan formidle et godt samarbejde med både elever, forældre og kollegaer præget af respekt og inddragelse.

• er initiativrig, selvkørende og kan omsætte ideer til handling og tager ansvar for dit arbejde.

• tager ansvar for at vores skønne bygning og omgivelser fremstår velplejet og smuk

Du vil referere til vores rektor Jesper Storm Nørskov

Stillingen ønskes besat pr. 1. september eller hurtigst muligt herefter.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til rektor Jesper Storm Nørskov på tlf. 31525364, og der kan læses mere på www.skorpeskolen.dk.

Ansøgning og CV sendes pr. e-mail til adm-assistent@skorpeskolen.dk senest mandag 24. august 2020.

Vi vil løbende indkalde til samtaler.

Skorpeskolen Privatskole, Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk, Tlf. + 45 2027 9129

  • facebook-square