Pædagogisk Eksperimentarium - Program 2014/2015

    Kurser / konference
 
Kursus
Visionaut i Ny Nordisk Skole

10. januar, 4. februar og 7. marts 2014 – alle dage klokken 9.00-14.00

Pris: 1800 kr.

Tilmelding: mail til samarbejdspartner CFU/UCC på kursus-cfu@ucc.dk

Målgruppe: lærere med interesse for innovation som læringsmetode

 

Her er kurset for ildsjæle, der ønsker at skabe positive forandringer på deres skole. Visionauter tænker kreativt og tør udfordre den eksisterende tænkning, og de går forrest, når der skal skabes løsninger på hverdagens udfordringer – uanset om det er pædagogisk nytænkning i undervisningen eller en skolekultur, der matcher fremtidens krav og forventninger til folkeskolen. Deltagerne bliver klædt på til at skabe forandringsprocesser på egen skole med udgangspunkt i et konkret Visionautprojekt med fokus på intentionerne bag Ny Nordisk Skole.

 

Kurset er bygget op over 3 dage:

Dag 1: At skabe innovation i undervisningenLæremidler og aktiviteter i fremtidens undervisning

Dag 2: At skabe innovation i en skolehverdagLærerrollen og -kulturen i Ny Nordisk Skole

Dag 3: At skabe forandringer på skolenVisionauten planlægger et konkret forandringsprojekt på egen skole

 

Bemærk

Deltagelse kræver, at der tilmeldes 2-4 lærere fra samme skole

• Skolens leder bliver inviteret til at deltage på dag 3

• Deltagerne vil blive inviteret til en gratis opfølgningssamtale omkring Visionautprojektet på CFU

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Kursus
Innovation i undervisningen

25. februar 2014 – alle dage klokken 13.00-16.00

Pris: 540 kr.

Tilmelding: mail til samarbejdspartner CFU/UCC på kursus-cfu@ucc.dk

Målgruppe: lærere med interesse for innovation som læringsmetode

 

Kreativitet, innovation og entreprenørskab er for alvor kommet på dagsordenen i den uddannelsespolitiske debat. Med manifestet for Ny Nordisk Skole lægges der op til, at ”fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv”. I læringsforløb hvor den innovative didaktik anvendes, er lærerens rolle at facilitere en undervisning, hvor eleverne selv søger efter svar eller viden til at kunne løse udfordringer. En undervisning, der stimulerer eleverne til at gå nye veje og forfølge de løsninger, de tror på.

 

Deltagerne bliver præsenteret for den innovative proces fra idéskabelse til entreprenørskab og får kendskab til brug af innovative processer. Deltagerne bliver præsenteret for en kombination af teori, læremidler og praksisøvelser, der er med til at give struktur og overblik i innovationsforløb.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Konference
Innovation og kommunikation i grundskolen – set fra et trivselsperspektiv

4. og 5. april 2014

Pris: afhængigt at deltagelse

Tilmelding: – på konferencelink www.innovationskonference.dk

Målgruppe: lærere og skoleledere i de danske skoler

 

Hvordan kan et fokus på innovation og kommunikation i grundskolen fremme trivsel? Hvad vil det sige at undervise innovativt? Hvilken forskel gør det for elevernes læring, trivsel og for hele undervisningsmiljøet? og hvordan kan den innovative undervisning kobles med det faglige indhold, som skolen også skal igennem? Hvilken rolle spiller ledelse, kommunikation og (kreativ) fordybelse for den innovative undervisning? Hvordan implementeres innovation og samarbejdsorienteret kommunikation i en travl skolehverdag?

 

Ved skrivebordet kan det måske være svært at finde planlægningsløsninger, der rammer plet, i forhold til erhvervet viden og indsigt – så måske skal blikket rettes andre veje, så ‘løsningspaletten’ udvides. Konferencens deltagere introduceres for teori, metoder og konkrete teknikker til at skabe en mere innovativ undervisning, et mere innovativt og inkluderende samarbejde samt en kommunikationsform, der forebygger konflikter. Flere forskellige teknikker og metoder afprøves på egen krop i længerevarende workshops.

 

Læs mere om workshop, foredrag og oplægsholdere på konferencesiden www.innovationskonference.dk

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Kursus
Bring innovation ind i hverdagen

13. maj 2014 – klokken 9.30-15.30

Pris: 950 kr. ex moms

Tilmelding: rektor@skorpeskolen.dk

Målgruppe: alle der interesserer sig for innovativ pædagogik eller innovative processer i undervisningen og organisationen

 

Innovative undervisningsforløb og arbejdsprocesser stimulerer os til at tænke kreativt, bruge vores faglighed og viden i bredeste forstand og forfølge løsninger, som vi tror på. Når vores viden slippes løs i en visuel innovationsproces, er der ingen grænser for, hvordan vores faglige og sociale kompetencer kan udvikles og bruges til at skabe intellektuel og praktisk værdi for os selv og for andre.

 

Dette kursus klæder ledere og undervisere på til at planlægge og gennemføre innovative forløb i virksomheder, organisationer, skoler og undervisningsinstitutioner.

 

Visuel Innovation er en serie drejebøger til enkle innovative processer i undervisning og ledelse med brug af billedværktøjet Dialoogle.  Med udgangspunkt i principperne i Visuel Innovation vil kursusdeltagerne på dette kursus medvirke aktivt i et intensivt procesforløb, som sætter dem i stand til at bringe innovation ind i deres daglige arbejde med elever eller medarbejdere.

 

Alle deltagere opøver konkret erfaring med visuelle innovationsprocesser, som kan bruges i undervisning i alle fag på alle alderstrin og til tackling af udfordringer af enhver art i små og store organisationer.

 

Alle deltagere får teori og redskaber til at eksperimentere med visuelle innovationsprocesser i deres egen hverdag.

 

Billeder åbner for frie associationer og fjerner barrierer i tankegang og ordvalg. Dialoogle er derfor ikke alene velegnet til at skabe innovativ læring og udvikling – men også til fx. at fremme trivsel, forebygge mobning og gøre møder og samtaleforløb sjovere, mere positive og konstruktive.