Pædagogisk Eksperimentarium - Program 2014/2015

    Kurser / konference

 

Foredrag v/Niels Harrit, lic.scient., lektor emeritus, Københavns Universitet 
Det syvende tårn

26. februar 2015 , 19.30-22.00

Pris: Gratis

Tilmelding: mail til rektor@skorpeskolen.dk

Målgruppe: Alle med interesse i den tekniske og de fysiske omstændigheder ved nedstyrtningen af WTC's 2 tårne.

 

I de fleste menneskers bevidsthed var World Trade Center (WTC) to gigantiske tårne, der styrtede i grus, efter at de hver blev ramt af et jetfly den 11. september, 2001. Færre mennesker ved, at centeret i virkeligheden bestod af syv bygninger omkring et torv. Den syvende af disse bygninger var halvt så høj som tvillingetårnene, men ragede trods alt næsten 200 m op med sine 47 etager og dækkede et grundareal lidt mindre end en fodboldbane.
Endnu færre mennesker ved, at denne bygning styrtede sammen sent på eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly.
Foredraget handler alene om de tekniske og fysiske omstændigheder ved denne begivenhed, der må betegnes som den mest uventede og uforklarlige sammenstyrtning i moderne arkitekturs historie.
I første del gøres bl.a. rede for den officielle forklaring på sammenstyrtningen, som den er fremsat i en rapport fra National Institute of Standards and Technology, september, 2008. Denne holdes op imod nogle enkle observationer og Newtons love.
I anden del inddrages de to tvillingetårnes kollaps. Der præsenteres en revideret hypotese, som understøttes af teknisk dokumentation – incl. de nyeste opdagelser.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Kursus
Innovation i undervisningen

3. marts 2015 – alle dage klokken 12.00-16.00

Pris: 540 kr.

Tilmelding: mail til samarbejdspartner CFU/UCC på kursus-cfu@ucc.dk

Målgruppe: lærere med interesse for innovation som læringsmetode

 

Kreativitet, innovation og entreprenørskab er for alvor kommet på dagsordenen i den uddannelsespolitiske debat. Med manifestet for Ny Nordisk Skole lægges der op til, at ”fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv”. I læringsforløb hvor den innovative didaktik anvendes, er lærerens rolle at facilitere en undervisning, hvor eleverne selv søger efter svar eller viden til at kunne løse udfordringer. En undervisning, der stimulerer eleverne til at gå nye veje og forfølge de løsninger, de tror på.

 

Deltagerne bliver præsenteret for den innovative proces fra idéskabelse til entreprenørskab og får kendskab til brug af innovative processer. Deltagerne bliver præsenteret for en kombination af teori, læremidler og praksisøvelser, der er med til at give struktur og overblik i innovationsforløb.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Skorpeskolen Privatskole, Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk, Tlf. + 45 2027 9129

  • facebook-square