Udmeldelse af eksisterende børnehave eller skole

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Skal dit barn starte på Skorpeskolen Privatskole, skal du udmelde dit barn på eksisterende skole. Dette gøres ved en skriftligt henvendelse (evt. via e-mail) til sekretariatet på skolen. I den skriftlige dokumentation skal barnets navn, fødselsdag og klassetrin fremgå. Det skal anføres, hvornår barnet stopper på eksisterende skole, og at barnet starter på Skorpeskolen Privatskole. Udmeldelsen bør bekræftes skriftligt. Af hensyn til den eksisterende skoles skemaplanlægning tilråder vi, at udmeldelse sker, så snart det er muligt efter optagelse på Skorpeskolen.

Skal dit barn starte i Skorpebørnehaven skal du følge din kommunes regler for opsigelse. I Helsingør Kommune er der en måneds opsigelse, regnet fra den dag udmeldelsen er foretaget i Digital Pladsanvisning. Der henvises til www.helsingorkommune.dk.